Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W Polityce Prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych podczas korzystania ze strony Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Marciniak- Mikulewicz.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1) („RODO”).

Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

 • 1. ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Ewa Marciniak-Mikulewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Marciniak-Mikulewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 31A lok/7, 03-936 Warszawa.

  Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności, z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych,  z zastosowaniem odpowiednich, przewidziane prawem środków zmierzających do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.

 • 2. DANE KONTAKTOWE

  Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Marciniak-Mikulewicz, ul. Zwycięzców nr 31 A lok. 7, 03-936 Warszawa, jak również mailowo na adres emm@literaprawa.com. Pod wskazanym adresem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • 3. GROMADZONE DANE OSOBOWE, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Celem odpowiedzi na wysłaną wiadomość gromadzone są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, przekazane numery telefonu, adres e-mail.

  Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Dane osobowe będę przechowywać w przypadku przetwarzania w celu odpowiedzi na wiadomość – do trzydziestu dni po przesłaniu przeze mnie odpowiedzi na wiadomość albo do czasu cofnięcia zgody (rezygnacji z otrzymania odpowiedzi na wysłaną do mnie wiadomość).

  Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu. Cofnięcie zgody następuje na adres: emm@literaprawa.com.

  Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane:

  1. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych roszczeń oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  Podanie danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

 • 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom zgodnie z przepisami prawa, pracownikom oraz pracownikom i współpracowników, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, biurom i pracownikom księgowym, jak również podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 • 7. UPRAWNIENIA

  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych.

  Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie dane dostępne są pod adresem internetowym https://uodo.gov.pl.

 • 8. COOKIES

  Strona nie korzysta z ciasteczek.