Prawo to sztuka współpracy - razem osiągniemy więcej.

Organizacje Pozarządowe

Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, działającymi w różnych obszarach trzeciego sektora. Oferuję kompleksowe i skuteczne wsparcie prawne, indywidualnie dopasowując usługi do potrzeb każdej organizacji: stowarzyszeń i fundacji, także tych prowadzących działalność gospodarczą. Doradzam w sprawach związanych z funkcjonowaniem organów zarządczych jak i nadzoru, sporządzam i analizuję i wyjaśniam treść umów, w tym o dofinansowanie, regulaminów, aktów założycielskich, statutów, uchwał oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji.

Rozumiem jak ważna w działalności każdej organizacji pozarządowej jest własność intelektualna. Zabezpieczenie kwestii prawnoautorskich to obecnie wymóg każdego Grantodawcy. Zajmę się prawidłowym sporządzeniem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, zabezpieczę kwestię praw osobistych. Doradzę jak prawidłowo przygotować materiały informacyjne i promocyjne, jak zorganizować wydarzenie/zajęcia/warsztaty zgodnie z wymogami prawnymi zabezpieczając prawa organizatora jak i uczestników, w tym prawa do wizerunku.

Pracując nad projektem opinii czy umowy, doradzając w bieżącej działalności zawsze uwzględniam charakter prowadzonej działalności, realizowanego projektu, obowiązujących procedur i potrzeb organizacji. Współpracuję z Zespołami szukając najlepszych i najbardziej dopasowanych rozwiązań. Za sukcesem organizacji pozarządowych stoją jej wolontariusze. Pomogę w sporządzeniu umowy regulującej wzajemne prawa i obowiązki, uwzględniając przepisy właściwych ustaw jak i specyfikę współpracy stron. Prawidłowo sformułowana umowa powinna chronić prawo do wizerunku Wolontariusza czy praw autorskich do stworzonych, w trakcie wykonywania świadczeń, utworów np. zdjęć czy video z wydarzeń organizowanych przez Korzystającego.

Wspieram w procesie związanym z postępowaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Pomagam przy tworzeniu treści zapytań począwszy od prawidłowego sformułowania warunków udziału i sposobu ich oceny, poprzez sporządzanie projektów umów i konsultowanie odpowiedzi na zapytania oferentów, aż po prawidłowy wybór najlepszej oferty i sporządzenie protokołu z postępowania.

Zakres moich usług obejmuje ponadto:

  • szkolenia z zakresu prawa autorskiego, umów cywilnoprawnych i umów o pracę,
  • rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jak i rejestracja zmian w KRS,
  • wspracie w procesie otrzymywania jak i udzielania darowizn,
  • przeprowadzenie procesu związanego z zakończeniem działalności i likwidacją fundacji lub stowarzyszenia,

Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu, organizacje pozarządowe mogą liczyć na profesjonalne wsparcie, które pozwoli im skutecznie działać i rozwijać się na rzecz tych, którym pomagają.

Zaufali mi